firemen-6-1-2021

אימון כבאים 6-1-2021, בחצר מבנה נטוש סמוך לחוף חלוצי התעשייה.

כבאים מכבים

כבאות והצלה באימון במפרץ חיפה

עשן רב נפלט בעת אימון הכבאים. "אתה רוצה שיהיו מאומנים, לא? כן. אז למה כל כך הרבה עשן?

מחיר האימון הוא גם הותרת טביעת רגל אקולוגית מסריחה.


אימוני כבאות והצלה באימון השפרצות והתזה למרחק, בקיץ 2020,  על חוף חלוצי התעשייה
הכנה לאימון כיבוי מטוס קל (גרוטאה של מטוס שהוצבה לעת ערב. תודלקה והוצתה יום אחר כך)