Jerusalem-20-9-2020

הפגנה בירושלים, כרגיל בימים אלה: נגד המשך כהונת ראש הממשלה נתניהו תחת שלושה כתבי אישום ידועים.  20.9.2020 Jerusalem

על גשר המיתים - הפגנה נגד נתניהו

על גשר המיתרים בירושלים, 22.9.2020, הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים – וברקע פרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק

נלחמים בשחיתות

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים –
וברקע פרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: נלחמים בשחיתות מצילים את המדינה

שוחד מרמה הפרת

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים –
וברקע פרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק. בתמונה, השוטר לא מאפשר לצלמת ציפי מנשה לעמוד ליד מחסום הלחץ ומבקש ממנה להתרחק

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים –
וברקע פרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק. בתמונה, נצ"מ במשטרת ישראל מורה לצלם המשטרתי: "צלם לי אותו" ומצביע על מפגין שהתבטא בצורה שלא מצאה חן בעיניו.

זמנך עבר

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים –
וברקע פרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: זמנך עבר, עבר עבר עבר – אומר השיר

אין קורונה - יש אחדות

להפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים –
הגיעו מפגינים שבתמונה, בחולצות כתומות של "הפורום לסדר אמיתי חדש" מכחישים את הקורונה וקוראים לאחדות.  ראו בעין השביעית על המפגינים בחולצות הכתומות – וכל ההקשר לכאורה לפרשת לוק / גולן. הסוכריות על מקל נועדו להנאה כמובן אבל גם למנוע קנס על אי-עטיית מסיכה. כמו שתיה ועישון.

השוטרת אזולאי בפעולה עם כוחות הבטחון

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים –
מכונית ניסתה להתפרץ לשטח ההפגנה ונבלמה ברגע האחרון. השוטרת אזולאי סייעה לדחוף את הרכב אל מחוץ למתחם ההפגנה.

על גשר בדרך

על גשר המיתרים בירושלים, 22.9.2020, הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים -וברקע פרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק

#עוליםלבלפור  #שיירות #קומישראל

#מדינהבמחאה #ביביהביתה

#צאולגשרים #רקהליכודיכול #ביביתתפטר