30-3-2024 caesarea

קסריה וצומת אור עקיבא – מוצ"ש 30.3.2024 

מפגין נגד - ההפגנה הגדולה נגד נתניהו במוצ"ש 30-3-2024 בקסריה

בתוך ההפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו והתנהלותו צץ מפגין נגד ההפגנה עם מסר של תמיכה בנתניהו

על אופנוע כזה

קסריה 30.3.2024 – הפגנה

קסריה 30.3.2024 – הפגנה

צומת אור עקיבא מוצ"ש 30-3-2024

צומת אור עקיבא

המשך יבוא
ירושלים 31-3-2024

חזירי בר בחיפה; ינואר פברואר מרץ 24