בעד הדמוקרטיה בחיפה 230429

סרט מצוייר

צעדה והפגנה בחיפה נגד ההפיכה המישטרית ובעד הדמוקרטיה

צעדה והפגנה בחיפה נגד ההפיכה המישטרית ובעד הדמוקרטיה

דוברים בהפגנה

חלק מהנואמים בהפגנה נגד ההפיכה המישטרית שהתקיימה במרכז חורב 29.4.2023

בהפגנה/ מצעד נגד ההפיכה המישטרית המתחוללת במדינת ישראל בתקופה זו. בין מרכז חורב למרכז הכרמל 29.4.2023

צעדה והפגנה בחיפה נגד ההפיכה המישטרית ובעד הדמוקרטיה

צעדה והפגנה בחיפה נגד ההפיכה המישטרית ובעד הדמוקרטיה

צעדה והפגנה בחיפה נגד ההפיכה המישטרית ובעד הדמוקרטיה

נגד ההפיכה המשטרית - בעד הדמוקרטיה

צעדה והפגנה בחיפה נגד ההפיכה המישטרית ובעד הדמוקרטיה