haifa-12-11-2023

דרישה ממשלת ישראל לשחרר החטופים מידי החמאס.

12.11.2023 מרכז הכרמל, חיפה

מחאה על אזלת היד של ממשלת ישראל בשחרור החטופים מידי החמאס במנהרות עזה
12.11.2023 מרכז הכרמל, חיפה

מחאה על אזלת היד של ממשלת ישראל בשחרור החטופים מידי החמאס במנהרות עזה
12.11.2023 מרכז הכרמל, חיפה

מחאה על אזלת היד של ממשלת ישראל בשחרור החטופים מידי החמאס במנהרות עזה
12.11.2023 מרכז הכרמל, חיפה

מחאה על אזלת היד של ממשלת ישראל בשחרור החטופים מידי החמאס במנהרות עזה 12.11.2023. מרכז הכרמל, חיפה

מרכז הכרמל - משמרת מחאה בדרישה להחזרת החטופים

12.11.2023 מרכז הכרמל, חיפה; משמרת מחאה בדרישה להחזרת החטופים ממחילות החמאס בעזה

אתמול בקסריה ובחיפה
משמרת מחאה בצהרי יום שישי בדרישה להחזרת החטופים 10.11.2023, חיפה