18-11-2023 Haifa Caesarea

הופקרנו

מחאה על אזלת היד של ממשלת ישראל בשחרור החטופים מידי החמאס במנהרות עזה
18.11.2023 כיכר קריית ספר, חיפה

אזלת יד והפקרה

מחאה על אזלת היד של ממשלת ישראל בשחרור החטופים מידי החמאס במנהרות עזה
18.11.2023 כיכר קריית ספר, חיפה

אבוקות בקסריה

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו. מאות התכנסו למחות על התנהלות ביבי לפני ואחרי ה-7.10.2023: על הפקרת עוטף עזה, ועל אוזלת היד בטיפול בחטופים, וקראו להדחתו לאלתר. בנוסף, קראו קריאות בגנות אשתו וחברי ממשלתו.

הפגנה בקסריה 18.11.2023 – נגד ראש הממשלה נתניהו

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו.

מרכז ראלי בקיסריה 18.11.2023

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו. מאות התכנסו למחות על התנהלות ביבי לפני ואחרי ה7.10.2023, על הפקרת עוטף עזה, ועל אוזלת היד בטיפול בחטופים וקראו להדחתו לאלתר. בנוסף, קראו קריאות בגנות, בגנות אשתו וחברי ממשלתו

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו. מאות התכנסו למחות על התנהלות ביבי לפני ואחרי ה7.10.2023, על הפקרת עוטף עזה, ועל אוזלת היד בטיפול בחטופים וקראו להדחתו לאלתר. בנוסף, קראו קריאות בגנות, בגנות אשתו וחברי ממשלתו

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו. 

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו.

קסריה 18.11.2023 לא הרחק מאחד ממעונותיו של ראש הממשלה נתניהו

בשבוע שעבר בקסריה 11.11.2023