Haifa 13-3-2021

מרכז חורב בחיפה בשבוע ה-38 להפגנות נגד ביבי.

38 שבועות מפגינים נגד BB עוד קצת ואולי די

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים

השבוע ה-38 להפגנות נגד ביבי

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים.

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים.

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים.

השבוע ה-38 להפגנות נגד ביבי

השבוע ה-38 להפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. מרכז חורב בחיפה עם מאות מפגינים שלא אוהבים את הרעיון שבראשות הממשלה יכהן נאשם בפלילים.

מוצ"ש הבא הוא השבוע ה-39 ואח"כ בשבוע ה-40 זה קורה. בדרך כלל כזה.

חזרה לעמוד ראשי