Haifa-20-2-2023

צומת מרכז חורב בחיפה עם אלפי תלמידים הורים אנשי חינוך ואקדמיה – נגד ההפיכה השלטונית המתחוללת כעת. 20.2.2023

מבט מלמעלה על ההפגנה במצומת מרכז חורב

בוקר, צומת מרכז חורב 20.2.2023 – הפגנת ענק של תלמידים הורים ומורים נגד ההפיכה המשטרית המתרחשת בישראל בימים אלה

צומת מרכז חורב - הפגנת בוקר עם אלפי תלמידים חיפאים

הפגנת בוקר במרכז חורב בחיפה 20.2.2023 בהשתתפות תלמידי בתי ספר הורים מורים ומרצים באוניברסיטאות : נגד המהפיכה השלטונית המתקיימת כעת

הפגנה עם שחר במרכז חורב בחיפה 20.2.2023 בהשתתפות תלמידי בתי ספר הורים מורים ומרצים באוניברסיטאות : נגד המהפיכה השלטונית המתקיימת כעת.

הפגנת בוקר במרכז חורב בחיפה 20.2.2023 בהשתתפות תלמידי בתי ספר הורים מורים ומרצים באוניברסיטאות : נגד המהפיכה השלטונית המתקיימת כעת.

הפגנת בוקר במרכז חורב בחיפה 20.2.2023 בהשתתפות תלמידי בתי ספר הורים מורים ומרצים באוניברסיטאות : נגד המהפיכה השלטונית המתקיימת כעת.

הפגנה עם שחר במרכז חורב בחיפה – נגד שינויי המשטר שממשלת נתניהו מכינה למדינת ישראל. 20.2.2023 חיפה


בהמשך היום הנ"ל (20.2.2023) הפגנת ענק בירושלים

בשבוע שעבר (13.7.2023) התקיימה ההפגנה הגדולה ביותר בירושלים בעד שלטון החוק והדמוקרטיה – נגד עבריינים וחשודים בפלילים בממשלת ישראל 13.2.2024 

בשבת – 25.2.2023, צעדה בין האודיטוריום שבמרכז הכרמל – לעצרת בצומת מרכז חורב. חיפה

בוגרי מלחמת יום הכיפורים במסע המחאה נגד ההפיכה המשטרית 25.2.2023  – צומת אלונים

בית הקרנות, חיפה 27.2.2023, במחאה על הפוגרום שערכו מתנחלים בחווארה בערב הקודם

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא שבאוניברסיטת חיפה, עם פתיחת סמסטר ב' 28.2.2023

1.3.2023 – צומת צים, בת גלים בחיפה, בשער הכניסה לנמל, הפגנה והמתנה לראש הממשלה שאמור היה להגיע (אבל בסוף לא) לטקס סיום קורס חובלים.

2.3.2023 – ברחבת הסינמטק בחיפה נפתחה "כיתה" והקראנו דברים שמשרד החינוך שלח לנו בחודשים האחרונים. המסר היה ברור: לא ניתן יד לאפקט הצינון ולהפחדה: המורים והמורות ימשיכו להשמיע את קולנם נגד ההשתקה ונגד ההפיכה.