Cassna-152

ססנה 152 אחרי נחיתת חירום סמוך לבתי הזיקוק:

ססנה 152

ססנה 152 4X-CHS אחרי נחיתת חירום בשדות הסמוכים לבתי בזיקוק שבמפרץ חיפה 23.3.2018

ססנה 152 נחת נחיתת חירום 22.3.2018 בשדה הסמוך למתחם בתי הזיקוק בחיפה.
4X-CHS

ססנה 152 4X-CHS נחת נחיתת חירום 22.3.2018 בשדה הסמוך למתחום בתי הזיקוק בחיפה

המטוס התהפך – הטייס נפצע קל YNET

חיפה: נחיתת אונס סמוך לבתי הזיקוק – ישראל היום