War – week-13

סיום השבוע ה-13 למחאה נגד התנהלות ראש הממשלה נתניהו בעת המשבר ולפניו, וקריאה לשחרור החטופים מעזה. קסריה 6.1.2024

קריאה להפסקת אש ושחרור החטופים

קסריה 6.1.2024 – הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו ותפקודו ערב המלחמה ובמלחמה, ונגד שיקוליו בשעה שמשפטו מתנהל ובעד החזרה לאלתר של ה החטופים הישראלים מרצועת עזה.

כאשר חוסר צדק נהפך לחוק

קסריה 6.1.2024 – המשטרה מנעה ממפגינים לצעוד לכיוון בית הנאשם. מאות המפגינים יצאו ממתחם ההפגנה במטרה לצעוד אל בית הנאשם ומכיוון שנחסמו התגודדו סביב כיכר הריאלי. כך הסתיימה ההפגנה נגד ראש הממשלה והתנהלותו.

חני ריקרדו אמא של אוריה ז"ל שנרצחה ב 7.10.23 צועדת לכיוון בית ראש הממשלה

מאות הפגינו בקסריה הערב 6.1.2024. בסיום ההפגנה צעדה חני ריקרדו, אמא של אוריה ז"ל, שנרצחה ב7.10, לכיוון בית ראש הממשלה. "רגלי כושלות ואשמח לסיוע", אמרה והקהל נענה והחל ללכת אחריה אבל המשטרה פרסה את המחסומים. כ-20 מפגינים הצליחו לעבור ולסייע וכך הם צעדו ברחובות קיסריה (לא בדרך הראשית) לכיוון בית הנאשם.

מאות הפגינו בקסריה הערב 6.1.2024. בסיום ההפגנה צעדה חני ריקרדו, אמא של אוריה ז"ל, שנרצחה ב7.10, לכיוון בית ראש הממשלה. "רגלי כושלות ואשמח לסיוע", אמרה והקהל נענה והחל ללכת אחריה אבל המשטרה פרסה את המחסומים. כ-20 מפגינים הצליחו לעבור ולסייע וכך הם צעדו ברחובות קיסריה (לא בדרך הראשית) לכיוון בית הנאשם.

קסריה 6.1.2024 - מחאה נגד נתניהו בקסריה

קסריה 6.1.2024 – הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו ותפקודו ערב המלחמה ובמלחמה, ונגד שיקוליו בשעה שמשפטו מתנהל ובעד החזרה לאלתר של ה החטופים הישראלים מרצועת עזה +השלט לך שבסיום הערב נלקח על ישי המשטרה

קסריה 6.1.2024 – הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו ותפקודו ערב המלחמה ובמלחמה, ונגד שיקוליו בשעה שמשפטו מתנהל ובעד החזרה לאלתר של החטופים הישראלים מרצועת עזה. בתמונה, המשטרה השתלטה על השלט "לך".

קסריה 6.1.2024 – המשטרה מונעת ממפגינים לצעוד לכיוון בית הנאשם. מאות המפגינים יצאו ממתחם ההפגנה במטרה לצעוד אל בית הנאשם ומכיוון שנחסמו התגודדו סביב כיכר הריאלי. כך הסתיימה נגד ראש הממשלה והתנהלותו.

מאות הפגינו בקסריה הערב 6.1.2024. בסיום ההפגנה צעדה חני ריקרדו, אמא של אוריה ז"ל, שנרצחה ב7.10, לכיוון בית ראש הממשלה. "רגלי כושלות ואשמח לסיוע", אמרה והקהל נענה והחל ללכת אחריה אבל המשטרה פרסה את המחסומים. כ-20 מפגינים הצליחו לעבור ולסייע וכך הם צעדו ברחובות קיסריה (לא בדרך הראשית) לכיוון בית הנאשם.

קסריה 6.1.2024 – הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו ותפקודו ערב המלחמה ובמלחמה, ונגד שיקוליו בשעה שמשפטו מתנהל ובעד החזרה לאלתר של ה החטופים הישראלים מרצועת עזה

 

צילומים לכאן

פס 1 2

[אוסף, מבחר צילומים של חזירי בר חיפאים, עירונים וסוררים עד מאד.