Knispel

האמן גרשון קניספל (1932-2018) היה בצוות המורים של 'אורט חנה סנש' בחיפה במחצית הראשונה של שנות השבעים, שם למדתי בתיכון. הוא לימד ציור בכתה שלי (י') אבל אני זוכר בעיקר את השיחות שניהל איתנו. דיברנו יותר משציירנו, אלא שהיינו צעירים מכדי להבין אותו. הוא הזכיר את אוסקר נימאייר ואת סרגי אייזנשטיין ואת המשחתת פוטיומקין וגם את אנדריי ז'דאנוב ואנו התקשנו לעקוב אחר הדברים, מי מהם היה חבר שלו (נימאייר) ואת מי ציין כדוגמא לעניין אמנותי כלשהו, או לסתם מאבק הרואי.

קניספל

גרשון קניספל 1932-2018

באותה התקופה הוא היה יועץ אמנותי לעיריית חיפה ותפיסת התפקיד שלו עוררה עליו ביקורת ציבורית. תבליטיו מילאו את העיר וחלק נכבד מהם נמצא עדיין במקומו. בתבליט הענק שיצר להיכל הספורט של רוממה (הגדול ביותר במזרח התיכון, לדבריו) אי אפשר לצפות כבעבר. לפני שנים אחדות שופץ המבנה וכמחצית מהתבליט אינו נראה עוד כשעוברים במקום. בגשר פז הוא הציב סדרת תבליטים – שבהדרגה נגנבה – – ואחרי שפירקו את הגשר לטובת גשר חדש, הציבו במקום תבליטים אחרים שמזכירים במשהו את היצירה המקורית.


הסגנון שלו היה "ריאליזם סוציאליסטי" ופוליטי כמתבקש. זה היה אנאכרוניסטי במידה רבה, לתקופה שבה מדינת ישראל טשטשה באיטיות את ערכיה הסוציאליסטים. עבודותיו גדלות הממדים הוקמו בגאוגרפיה שלא אהדה אותו, בין היתר בקיר גדול בתחנת אגד החדשה (של שנות השבעים, בבת גלים). חיפה האדומה, כעיר של רב-קיום וכמעוז קומוניסטי בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית בעיר, הייתה בהחלט המקום המוצלח ביותר לאמנותו שבקשה להציג מציאות מוגזמת ולייחל למציאות טובה יותר. חזותית הוא ביסס את מסריו על עקרונות שניתן להבין בלי מאמץ רב: ידיים חסונות, עמלות, שוויון בין בני אדם, שיקוף סבל מעמד הפועלים, קורטוב של רמז לעתיד טוב יותר.

גרשון קניספל

גרשון קניספל בפתיחת תערוכתו האחרונה באוניברסיטת חיפה 2017

דפוסי יצירה | גרשון קניספל, עבודות על נייר, מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה 2017
עיריית חיפה נדרשת לשלם 611 אלף שקל לאמן שתבליט שלו נהרס, 'הארץ' 2016
פיצויים לקניספל שפסלו הוסר מהקיר והושלך ilaw 15.2.2016
האמן גרשון קניספל חי בסאו פאולו וכועס על עיריית חיפה שפגעה בעבודותיו, 'הארץ' 2014

האמן גרשון קניספל הלך לעולמו, כלבו 2018

תכולת הסטודיו של האומן המנוח הושלכה לרחוב N12 6.2.2023
חלק מעזבונון קניספל הושלך לרחוב כלבו 6.2.2023