Haifa Wild pigs in August 2021

Young wild pig in Haifa 2021

חזיר בר צעיר ברחוב יוקרתי בכרמל – עם האף האדמה. פעמי הדילול נראים באופק 11/8/2021

חזירי בר בחיפה, אוגוסט 2021.

חזירי בר ביידיש. חיפה 2021

חזירי בר בחיפה, תופעה נפוצה. מדברים ביידיש? זה נדיר

חירת בר ברחוב יוקרתי

חזירת בר בשד' מוריה בחיפה – אוגוסט 2021

איפה אמא?

שלושה ילדים הולכים בטור אחרי חזירון בר חיפאי. אוגוסט 2021, חיפה

מבצע דילול מתקרב. כלומר יהרגו את החזירים

חזירון בר חיפאי – אח לחמישה חזירונים אחרים. בקרוב בדילול הגדול – כך האווירה.

דילול חזירי הבר על הפרק. כיצד יהרגו אותם איפה ומתי?

חזיר בר מפריס פרסה ושוסע שסע. חיפה, אוגוסט 2021

מבעד לכוונת - הדמיה

חזיר בר חיפאי צעיר – ברחוב בעיר. בבוא העת, מועמד להרדמה עקב "הכתמה" שפירושה התבייתות; התרגלות לחיי העיר, למפגש הידידותי עם התושבים, וכמובן באספקת מזון חתולים שוטפת, או סתם שקיות זבל.

חזירי בר בחיפה אוכלים על המדרכה

חזירי בר חיפאים זוללים גזם טרי שהונח על המדרכה על מנת שיאסף בבוקר

(קידושין מ"ט 2): "למה נקרא שמו חזיר, שעתיד הקב"ה להחזירו לישראל לעתיד לבוא."

חזירי בר חיפאים בספטמבר 2022

משוטטים בכרמל – חזברי"ם בחיפה אוגוסט 2022

נאמן לחיפה (מדליה). חזב"ר בעניין עיר הכרמל – יולי 2022