Wild-pigs-in-April-2022

הקשר בין החזיר בר החולף בעיר, לבין הסימנים האורבנים הנקרים בדרכו משעשע לעיתים Wild Pigs Haifa

צילומים של חזירי בר חיפאים, מחודש אפריל 2022.
בחודש מרץ 2022 הרגה עיריית חיפה 19 חזירי בר, שעליהם הוכרז כי הם "סוררים", ולכן נגזר עליהם להיות "מוצאים מן המערכת" בשפה המכובסת, או, "להירדם" (לנצח) בשפה העדינה שהיתה מקובלת עד לא מכבר.

חזירת בר חיפאית ושבעה גורים

חזירת בר חיפאית ושבעה גורים אוכלים משהו מהכביש. 24.4.2022

חזבר"ית חיפאית אמא לחמישה גורים 23.4.2022

חזירת בר חיפאית, עזת פנים ונחושה יוצאת מאחורי פח אשפה ירוק

חזברי"ת מניקה, אמא לחמישה. חיפה 23.4.2022

חזברי"ת מניקה, אמא לחמישה. חיפה 23.4.2022

חזירי בר חיפאים ליד גן הכט, חיפה  wild pigs, Haifa

סלפי על חזיר בר  – Selfie with a wild pig, Haifa 2022

חזיר וחזירת בר ממוצא חיפאי ליד קולנוע שביט. חיפה 2022

חזירי בר חיפאים לקולנוע שביט, חיפה

מפגש חזיר-בר וחתולת רחוב בפתח סופרמרקט חיפאי מוכר. סמוך למרכז הכרמל.

ארוחת בוקר של חזב"ר משאריות מזון חתולים יבש, שנותר על גדר אבן. רחוב היינריך היינה. חיפה 2022.

Wild Pigs HAIFA מפקדת חזירי הבר בחלל שהולך ונבנה אי שם בכרמל. אפריל 2022

חזירי בר

Wild Pigs Haifa
חזירת בר חיפאית מול חנות בשדרות מוריה על הכרמל, אפריל 2022.

חזיר בר מבסוט בש"ד מוריה בחיפה, אפריל 2022

Wild pig in Haifa – חזיר בר מבסוט בש"ד מוריה בחיפה, אפריל 2022

בחודש מרץ 2022 הרגה עיריית חיפה 19 חזירי בר, שעליהם הוכרז כי הם "סוררים", ולכן נגזר עליהם להיות "מוצאים מן המערכת" בשפה המכובסת,או  "להירדם" בשפה העדינה שהיתה מקובלת עד לא מכבר.

מפגש חזיר-כלב, גן מניה 2022, מרכז הכרמל, חיפה

מפגש חזיר-כלב, גן מניה 2022, מרכז הכרמל, חיפה

חזב"ר בסבך חיפאי

חזיר בר בסבך חיפאי, אפריל 2022

חזב"ר שואב גרגירים

החזיר השואב. אפריל 2022 על רכס הכרמל, חיפה

חזירי בר חיפאים במאי 2022
חזירי בר במרץ 2022

מבט מלמעלה:

חזבר"ים

במבט מלעלה: חזירי בר חיפאים לוחכים אספלטום