Jerusalem 11-9-2020

קבלת שבת בבלפור: צעידה ממשכן הכנסת הישן ברחוב קינג ג'ורג' לרחוב בן מיימון פינת בלפור, הכי קרוב למעון הרשמי של ראש הממשלה נתניהו, המכהן תחת שלושה כתבי אישום, על שוחד, מרמה והפרת אמונים כשברקע פרשת הצוללות. מהשלטים שהצועדים נשאו אפשר להבין את גודל הכעס על נתניהו, על רקע החשדות כלפיו וגם על הפילוג הנורא (לכאורה) שיצר בחברה הישראלית ועל טיפולו במגיפת הקורונה

צעדה וקבלת שבת בבלפור, ירושלים: 11.9.2020

כ-6000 משתתפים קיבלו היום את השבת במתחם המכונה "בלפור"

קבלת שבת בבלפור, ירושלים: 11.9.2020

קבלת שבת בבלפור, ירושלים: 11.9.2020

קבלת שבת בבלפור, ירושלים: 11.9.2020

קבלת שבת בבלפור, ירושלים: 11.9.2020

 לפני הווילון בבלפור

קישוט ראש א-ל-שושקה לפני הווילון של מצודת בלפור