Some Wild Pigs

תערוכת תמונת טבע-6: טבע מקומי – טבע עולמי,
מוז"א מ-21 ביוני 2023

הצילום מוצג במוז"א בתל אביב, בתערוכת טבע מקומי-טבע עולמי 6, החל מ-21 ביוני 2023.

שתי חזירות בר צעירות שותות מים מבריכת הנוי שבגן שמואל, ברחוב היינריך היינה בחיפה 4.2.2022. התמונה תוצג במסגרת תערוכת תמונת טבע-6 במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, החל מה-21.6.2023.

זו התמונה השניה מפרוייקט תיעוד החזירים העירוניים של חיפה, שאותו אני עורך מזה שנתיים, שמתפרסמת במוז"א. התמונה הראשונה שהתפרסמה היתה במסגרת עדות מקומית 2022.

 

פורסם בקטגוריה 2023, Boar, Wild Pigs, חזב"ר, חזברי"ם, חזירי בר, חיפה, טבע מקומי, טבע עירוני, תערוכה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.