230617-Horev-Haifa

נגד הרפורמה המשפטית

אלון פנקס – קונסול ישראל בניו יורק לשעבר על בימת מחאת העם חיפה במרכז חורב, 17.6.2023

צילומים מהשבוע ה-24 למחאה 17.6.2023, חיפה


 

פורסם בקטגוריה 2023, Wild Pigs, בלפור, הפגנה, הפיכה חוקתית, הפיכה משטרית, חזירת בר, חיפה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.