wild pig in the sun light

כתם שמש בה עבר חזיר בר

חזיר בר בכתם שמש

סימנים של חזירי בר בחיפה

פורסם בקטגוריה 2022, חזב"ר, חזיר בר, חיפה, שמש. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.