עמוד נסיוני

 

לודקש בוגלארים

 דמות ניסיונית למטרות מחקר