קרית חיים - 7.3.2006 - Kiryat Haym

צילום יאיר גיל  -  2006 -   Photo by Yair Gil

 

תדלקתי ונסעתי

 

תדלקתי ונסעתי

 

  משטרת ישראל בפעולה -  19.2.2006 חיפה 

       תחנת אוטובוסים? - 6.3.2006, חיפה