מיכלית עוגנת ומעשנת בכבדות בחוף הים של חיפה

מתברר שמותר להפיק עשן כבד בים ואפילו קרוב לחוף. זה (עדיין) לא אסור.

קיימת אמנה בינלאומית שנועדה למנוע את זיהום הימים, עד כמה שניתן ושמה אמנת מרפול.

אמנת MARPOL נועדה להדביר לחלוטין את זיהום הים הנעשה בכוונה תחילה מאניות, ולצמצם עד למינימום החדרת מזהמים לים כתוצאה מתאונות ימיות.

לאמנה הזו שישה סעיפים ומדינת ישראל חתומה עליה עוד מ 1983; ובכן כמעט על כולה. לא על סעיף 4 שעוסק בשופכין וכן, ישראל לא חתומה על סעיף 6 שעוסק בפליטת עשן לאוויר, מאוניות בים. בהעדר חקיקה מתאימה לעניין זה בארץ, וההתמהמהות באישור סעיף השישי לאמנת מרפול, אי אפשר לתבוע מאניות ובעליהן שלא לזהם את הסביבה בעשן. בעמוד זה העיסוק בסעיף 6 הוא העיקר.

האם הסעיף השישי החסר מאפשר לאניות זרות וישראליות לזהם את האוויר בקרבת החוף אצלנו? ברור שכן.

מיכלית מעלה עשן במקשר הימי של תש"ן בחיפה. 30 דקות עשן והרשויות לא מטפלות בכך.

מיכלית עוגנת במקשר הימי של תש"ן 4.4.2016. העשן השחור נפלט בעצמות שונות במשך כחצי שעה ונע עם הרוח לכיוון הקריות.

 

פניתי בשאלות למשרד להגנת הסביבה:

תגובת רני עמיר-מנהל היחידה הארצית במשרד להגנת הסביבה:
מיכליות נפט (כגון זו שצילמת) עוגנות במקשר הימי של תש"ן בקריית חיים על מנת להעביר דלק גולמי לבית זיקוק חיפה, באמצעות צינור תת ימי. ככלל, מכלית נמצאת במקשר בין יום וחצי לשלושה. 
פליטה של עשן שחור ממנועי אוניות בעת עגינה, אינו נדיר ובדרך כלל זה קורה כאשר אוניות משתמשות בדלק שאינו דל גופרית כגון מזוט, או כאשר יש הפעלה לא נכונה או לא תקינה של הבוילרים באוניה.
קיים קושי חקיקתי כיום לאכוף פליטות כאלו, זאת בהיעדר חתימה של מדינת ישראל על נספח 6 לאמנת
 
MARPOL ובהיעדר החקיקה הלאומית התואמת לנספח זה שמשמעותו מניעת זיהום אויר מאוניות.
כרגע אין בידנו אמצעי אכיפה ראויים מול אוניות אשר פולטות עשן שחור לאוויר.
 באם אתה מעוניין במידע נוסף, אתה יכול לפנות למנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה אשר קידום הנושא נמצא בתחום טיפולם.

[ההדגשה בצהוב, שלי י.ג.]

 

ספינת שירות של נמל חיפה מעלה עשן. ספינה מעשנת 2016

ספינת שירות בנמל חיפה, פולטת עשן לבן רב לכיוון חיפה/נשר. למה אני צריך לנשום את זה?

 

מתגובת מנהל היחידה הארצית במשרד להגנת הסביבה אני לומד בזהירות על אמנת מרפול שהוזכרה לעיל, ועל כך שלפחות עובדי המשרד להגנת הסביבה היו שמחים לעבוד עם חקיקה מפותחת יותר בנושא זה. אבל בין השורות אני לומד עוד שיש סיבות לכך שישראל לא חתומה על האמנה הזו, וגם שכרגע לפחות הן עלומות.

מפרוטוקול דיון ועדת הכלכלה של הכנסת [פרוטוקול מס' 214 - תקנות הנמלים (חומרים נוזלים מזיקים בצובר), התשע"ה-2015], אני מבין שנושא אמנת מרפול עלה לאחרונה באופן כללי בישיבה שהתקיימה ב28 במרץ 2016;  במיוחד נדון נספח 2, שעוסק בחומרים נוזלים מזיקים בצובר, אך נספח שש באמנת מרפול לא נכלל בדיון.

בהצעת חוק תכנית חירום להבראת מפרץ חיפה שהוכנה בפברואר 2016 אין התייחסות כלל לאמנת מרפול. כיצד רוצים להבריא את מפרץ חיפה מבלי להתייחס לנדבך הימי שלו?

 

אוניה מעשנת. אוניה להובלת כימיקלים מעלה עשן רב בעת יציאתה לדרך מנמל חיפה

אנית כימיקלים עוזבת את נמל חיפה 12.1.2016, תוך פליטת עשן שחור
שנישא ברוח המערבית-צפון-מערבית למטרופולין חיפה שם גרים מאות אלפי תושבים. (צולם מבת-גלים לכיוון צפון)

 

15 שניות וידאו מעשן בהילוך מהיר, ממפרץ חיפה

 

 

בזהירות הראוייה ניתן להרהר בשאלה  מי מרוויח מהעדר חקיקה / תקינה / הסדרה של נספח שש באמנת מרפול בחוק בישראל?

 

אניות מעשנות בחופי ישראל

 

אמנת מרפול מכילה שישה נספחים העוסקים בהיבטים שונים של זיהום הים מאוניות:
נספח I - שמן (נפט ותזקיקיו)
נספח II - נוזלים רעילים המשונעים בתפזורת
נספח III - חומרים מזיקים המשונעים באריזות
נספח IV - שפכים - ישראל לא אישררה, עדיין, את הסעיף הזה.
נספח V - אשפה
נספח VI - זיהום אוויר - ישראל לא אישררה, עדיין, את הסעיף הזה.

 

ששת סעיפי אמנת מרפול ישראל Marpol Amendments

The MARPOL Convention:

I.  Prevention of Pollution by Oil

II. Prevention of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk (e.g. chemicals)

III. Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried in Packages (e.g. containers, tanks)

IV. Prevention of Pollution by Sewage

V. Prevention of Pollution by Garbage

VI. Prevention of Air Pollution from Ships

מדינות שחתמו על אמנת מרפול; לא כולן חתמו גם על סעיף שש הנ"ל

 

   איור זJrockley, שמיצב את הדימוי הנ"ל כנחלת הכלל