Seek Peace and Pursue it!

משמרת נשים בשחור ערב ראש השנה התשס"ז, 22.9.2006, חיפה, מתחת לגן הבהאי

Happy New Year - Women in Black. Sep. 22nd 2006

 

 

 

 

 

 

שלטים על אוטובוסים מוחלפים בתדירות גבוהה. המפגש האקראי של תוכן

 - שלטי ההפגנה עם תוכן כרזות האוטובוסים

יוצר לעיתים מתח שנוצר מערבוב תכנים ושילוב רעיונות שלא נועדו להפגש,

או אולי דווקא כן?

 

 

 

שנה טובה

 

    

 

 

 

נשים בשחור לפני שבועיים: - או משהו כזה

 

   לארכיון

For high resolution images please contact Yair Gil at: yg100@walla.co.il

 

לעמוד המרכזי של אתר הצילום של יאיר גיל