יאיר גיל  www.yairgil.com

משמרת נשים בשחור, בחיפה 10.3.2006 Women in Black in Haifa

צילומים יאיר גיל  2006    Photos by Yair Gil 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משמרת נשים בשחור, בחיפה 10.3.2006 Women in Black in Haifa

צילומים יאיר גיל  2006    Photos by Yair Gil 2006

Publick Road

יאיר גיל  www.yairgil.com