ביקור בליפתא, 25.3.2005   A visit to Lifta - Remembering the Nacba

צילומים יעקב כתריאל

 

    

 

 

 

 

    

 

 

All photos by Jacob Katriel - copyright 2005 (c), Haifa, Israel

 

לאירוע "זוכרות" בחיפה 6.11.2004

 

http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Lifta/index.html

http://www.nakbainhebrew.org/index.php?id=171

http://www.arij.org/paleye/eu/casestudies/lifta/

http://www.hanini.org/LiftaRemembered.html

Just google "Lifta" to get many more!

 

הדלקת משואות יום העצמאות ה57 למדינת ישראל

בקרית הממשלה בירושלים