Images from the Margins II: Social Activists  / photos by Yair Gil

September - October 2004  - The Salon, 27 Pevzner St. Haifa

הארת שוליים 2: פעילים חברתיים  צילום יאיר גיל 

החל ממוצ"ש 11.9.2004 במרקחה, פבזנר 27, חיפה 04-8621073

הזמנה לתערוכה     -     אגרת שנה טובה

 

   

התערוכה הארת שוליים II מסיטה את הדיון מן הפעילות - ההפגנות, משמרות המחאה, העצרות, שהצגתי באוגוסט 2003 - אל הפעילים, מתקני עולם מחוייבים וחסרי לאות. העבודות מתכתבות עם דיוקנו המוכר של צ'ה גווארה; אבל אם המחאה שהוביל תִקשרה בדפוס, הרי שהיום השיח האלטרנטיבי מתנהל גם, או בעיקר, באינטרנט. העבודות מבטאות את המהלך ההיסטורי-חברתי והאסתטי הזה. אלו צילומים דיגיטליים שעובדו במחשב והודפסו במדפסת תעשייתית, והם מוצגים במקביל בשני חללים: מרקחת פבזנר - הסלון - ובאתר www.yairgil.com.

    

 

 

    

 

     

 

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

 

 

    

 

 

 

לתגובות והערות - yg100@walla.co.il

חמש רשימות על סלון מזל בחיפה / מאת מתיתיהו שמואלוף

הארת שוליים  2003 - צילומים בשולי עצרות גדולות ומתוך הפגנות קטנות  / יאיר גיל  בגלריה בהוטנטוט