יומיים של עבודה התנדבותית למען שכונת חליסה בחיפה

ששי ושבת, 27 – 28 באוגוסט, 2004.   צילומים - יאיר גיל

 

לתושבי חליסה מסורת ארוכה של מאבק ופעולה למען השכונה. חלק חשוב מהמאבק, נוסף לדרישה מהרשויות לתת

לשכונה את מלא הזכויות והשירותים, הינו העבודה ההתנדבותית של תושבי השכונה למען השכונה. למאמץ זה מצטרפת תנועת תעאיוש, הפועלת במישורים רבים למען שותפות בין ערבים ויהודים. ביחד אנו מתכננים יומיים של עבודה התנדבותית בחליסה לקראת סוף חופשת הקיץ – בכוונה לחדש ולחזק את השותפות בין כל תושבי השכונה למען השכונה, ואת השותפות בין תושבי השכונה לכלל תושבי חיפה והאזור ולכל מי שמוכן להתנדב ולעזור למען חברה צודקת ואנושית יותר.

מתוך הודעה משותפת של פעילי שכונת חליסה + תנועת תעאיוש – שותפות ערבית ויהודית.

English  

   

 

         

 

Voluntary Work-Days for Halisa Neighborhood:

Friday and Saturday, August 27-28, 2004; photos by Yair Gil © 2004

Residents of Halisa have a long tradition of activity and struggle for the neighborhood. An important part of this struggle, in addition to demanding   the authorities to provide the neighborhood with the full services and rights it is entitled to, is the voluntary work of the neighborhoods’ residents for the neighborhood. Ta’ayush movement, which is active in many ways for Arab-Jewish partnership, is joining this effort. Together we are planning two days of voluntary wotk in Halisa, towards the end of the summer vacation -  with the aim of renewing and strengthening the partnership among all the neighborhoods’ residents, as well as between residents of Halisa and those of all other neighborhoods of Haifa and the area, and all others who will volunteer and help for a more just and human society.

Excerpt from the Call of Halisa neighborhood Activists and Ta’ayush, Arab-Jewish Partnership

 

    

 

 

    

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

קישור להפגנות ומשמרות מחאה נגד המצב הכלכלי חברתי

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

  

 

קישור להפגנות ומשמרות מחאה נגד המצב הכלכלי חברתי

 

 

דוא"ל ליאיר yg100@walla.co.il