Climate March 2019

2019 PEOPLE’S CLIMATE MARCH מצעד האקלים 2019 תל אביב הדור הראשון שמבין – הדור האחרון שיכול לשנות להתראות בשנה הבאה בשנה שעברה היה מצעד האקלים (2018) קטן יותר צילו הולך לפניו איפה שיש מאבק – יש תיקווה!