הזמנות     

Contact Form

Knoxville - haifa

seek peace and pusue it - Psalms 34:14 בקש שלום ורדפהו - תהלים לד', טו' - הלכה למעשה URJ

בקש שלום ורדפהו

תהילים ל"ד, 14

Seek Peace and Pursue It Plate Project 

Created at Liza Moz' Pottery Studio, Knoxville, TN

 

ALL

 

 

 

more to come

 

 

www.yairgil.com/index.htm