מתחם בז"ן - מקור לזיהום הסביבה

מתחם בז"ן ומפעליו, המפעל המזהם ביותר בישראל

מתחם בז"ן. "הלבניות" לא מזהמות. עבודת המפעלים סביבן מזהמת את הסביבה במפרץ חיפה

מפעלי בז"ן במתחם שבמפרץ חיפה מזהמים את הסביבה יותר מכל מפעל אחר בישראל

הזיהום התעשייתי הגבוה בישראל נמצא במפרץ חיפה והתעשייה הכבדה שבו


המפעל המזהם בישראל - בז"ן

 

לומדים על הסביבה החיפאית (מידע ופעילות ציבורית בנושא הרחבת התעשייה הכבדה בחיפה)

חזרה לעתיד