seek peace and pusue it - Psalms 34:14 בקש שלום ורדפהו - תהלים לד', טו' - הלכה למעשה URJ

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה 26 בחיפה 2010  The Haifa International Film Festival 2010

23-9-2010

פנינה בלאייר ("המנהלת המיתולוגית של הפסטיבל" - (גל"צ)), על השטיח האדום מלווה רק במבטי הצלמים.

פנינה בלאייר על השטיח האדום בפסטיבל. הצלמים מסתכלים.

 

 

"צלם אותנו" -צילמתי בכיף. קפה ברחבת הפסטיבל.

 

 

פסטיבל הסרטים הבינלאומי, חיפה, סוכות 28.9.2010 - לשדרת הכוכבים נוספו עוד ארבעה כוכבים מקומיים בטקס רב רושם

 

בזמן החגיגות עמדה סוכה קטנה במגרש החנייה ליד בייתי, ותפשה מקום של שני כלי רכב - את העירייה זה לא עניין

 

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה 25- חיפה 2009

 

An Art Exhibition Towards the beginning of the 2010-2011

Academic Year in the Nazareth Academic Institute

 

צילומים יאיר גיל  yg100@walla.co.il  

www.yairgil.com

eXTReMe Tracker