יום ב', 19.4.2010, שעה 19:45, כיכר ע"ש אמיל גרינצויג (מול משרד ראש הממשלה), גבעת רם, ירושלים.

הדלקת משואות

לישראל צודקת, שוויונית וראויה

Beacon Lighting Ceremony

The 13th annual beacon lighting ceremony for a just and egalitarian society,

and for the end of the occupation, which will take place on Monday 19.4.2010,

at the Emil Grunzweig Square, Jerusalem.

ערב אלטרנטיבי ולא מכובס
צילומים יגיעו לכאן photographes!
 

דני אמיר (כוח לעובדים),

שרה בנינגה (מפעילות שייח' ג'ראח),

מאזן גנאים (ראש עיריית סכנין),

שרון דולב (גרינפיס), אהובה טספאי וגיל שטח (ועד עובדי הניקיון של אוניברסיטת בן-גוריון),

ילנה לח (פסיכואקטיב),

אלישבע מיליקובסקי (א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים),

מיכאל מנקין (שוברים שתיקה),

שיר רגב (סרבן כיבוש),

יהושע רוזין (פעיל שלום),

מתי שמואלוף (גרילה תרבות).
 

ליצירת קשר, למידע נוסף בנושא פשעי מלחמה, לפרטים על הפעילויות השונות ולתרומות - www.yeshgvul.org.il 
 

More Photos:
חג עגל הזהב - שביעי של פסח 2010, עין הוד - צילום יאיר גיל  The Golden Calf Festival - Ein Hod, April 5th 2010

State Comptroller and Ombudsman Micha Lindenstrauss

Cake has a MECHITZA (divider) by order of the Chief Rabbinate

 

 yg100@walla.co.il