אתר הצילום של יאיר גיל

הפגנת תיכוניסטים חדורי מוטיבציה כפולה:

1. נגד מקדונאלד'ס בגלל ניצול עובדים לכאורה     2. נגד אכילת בשר, לכאורה מטעמי בריאות

              Photos by Yair Gil   צילומים יאיר גיל   2006 (c)          

 

 

 

 

 

 

 

  Haifa,  Monday, October 16, 2006   16:00

Photos by Yair Gil   צילומים יאיר גיל   2006 (c)

אתר הצילום של יאיר גיל

תחנת אוטובוס חדשה ברמת ספיר, חיפה                   מזכרות המלחמה יוטבעו בים בת גלים, חיפה